Osteopati går utmärkt behandlingsform även för hästar. Hästen kan med hjälp av behandling bli rörligare och bli mer liksidig. Det är dock viktigt att veta att en osteopatbehandling inte kan ersätta en veterinärbehandling / undersökning. Vid tveksamhet vid någon typ av skada eller hälta kan detta först behöva utredas av veterinär före en behandling kan ske. Vid en behandling gås hästen noggrant igenom, man justerar eventuella ledlåsningar och arbetar med muskler och mjukvävnad. När en justering skett och en kroppsdel återfått sin normala rörlighet integreras denna del med resten av kroppen. Nervsystemet integreras på så sätt vilket resulterar i att behandlingen blir mer hållbar.

Problem som vanligen avhjälps är:

  • oliksidighet,
  •  ovilja i vissa arbetsmoment,
  • stressbeteende,
  • oregelbundet rörelsemönster m.m. (ej hälta, då ska en veterinär konsulteras)

 

häst-1-650x1004   IMG_4339  häst2-650x1004