Hur kan vår kroppshållning påverka vår hälsa?

Vi påverkar vår rörelseapparat genom snedbelastning som kan leda till smärta, inflammation och förslitningar. En felaktig hållning kan också påverka våra organ så att organen inte får det utrymme som det behöver. Cirkulationen till organet kan bli nedsatt, vilket i sin tur kan leda till dåligt närings- eller syreupptag.