Hur går en behandling till?

Innan man på börjar en behandling görs alltid en bedömning om läkarvård krävs. Sedan görs en noggrann utfrågning och fysisk undersökning för att identifiera vilken typ av problem det är och lokaliserar orsaken bakom.

Behandlingen görs med olika mjuka tekniker utifrån problemets karaktär. Varje behandling kan därför skilja sig från person till person och problem. En behandling tar ca 45min.

De olika behandlingsteknikerna: